กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 662 view

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธนภูมิ ริมชลา อัครราชทูตที่ปรึกษาและอุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน และคู่สมรส ได้เดินทางไปยังวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้ถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน ๒ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากนั้น ในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนภูมิฯ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย และคู่สมรส ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายองค์หล่อจำลองพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ Asia House

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ