พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2565

| 191 view

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกน

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระอันเป็นประวัติศาสตร์ ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี หม่อมฉันและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ประชาชนชาวไทยขอส่งใจร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์กในการเฉลิมฉลอง ๕ ทศวรรษแห่งรัชสมัยอันเปี่ยมด้วยพระบารมี ประเทศเดนมาร์กได้รักษาสถานะที่สง่างามอย่างเต็มภาคภูมิท่ามกลางนานาประเทศมาโดยตลอด ด้วยความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็ง ความใฝ่สันติ และความเจริญรุ่งเรือง

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในวาระต่างๆ ของฝ่าพระบาท ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวไทยไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองนั้น ได้เจริญรุดหน้าเป็นที่ยิ่งด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาท อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่ ๙ พระราชบิดาของฝ่าพระบาท กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน ขอให้มิตรภาพระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จงสถิตสถาพรและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิดีโอประกอบ