ลิทัวเนียไต่ลำดับขึ้นบนดัชนีด้านนวัตกรรมของยุโรป

ลิทัวเนียไต่ลำดับขึ้นบนดัชนีด้านนวัตกรรมของยุโรป

1 ส.ค. 2560

994 view

ลิทัวเนียก้าวขึ้นสู่ลำดับที่ 16 บนดัชนีของรายงาน European Innovation Scoreboard ประจำปี 2560 ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยขึ้นมาจากลำดับที่ 24 เมื่อปีก่อน โดยในช่วงปี 2553 – 2559 ลิทัวเนียเป็นประเทศสมาชิกอียูที่มีการเติบโตด้านประสิทธิภาพทางนวัตกรรม (innovation performance) ที่เร็วที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21

ผลการศึกษาระบุว่า ในช่วงปี 2553 - 2560 การปรับตัวด้านการใช้จ่ายของภาคธุรกิจในด้านนวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีและการลงทุนแบบร่วมทุนของลิทัวเนียมีการปรับตัวมากที่สุด โดยมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 157 และร้อยละ 1,031 ตามลำดับ ซึ่งในส่วนของการลงทุนแบบร่วมทุนนั้น ในปี 2553 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 7.5 ของค่าเฉลี่ยของอียูแต่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.5 นอกจากนี้ การตีพิมพ์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของลิทัวเนียขยายตัวขึ้นร้อยละ 145 และสัดส่วนของประชากรที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6

แหล่งข่าว : http://www.investlithuania.com/news/lithuania-rises-dramatically-in-european-innovation-scoreboard/?category=44

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1674_en.htm