การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเดนมาร์กจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 2025

การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเดนมาร์กจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 2025

3 มิ.ย. 2559

539 view

Danish Energy Agency คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2025 ร้อยละ 8 ของการใช้ไฟฟ้าในเดนมาร์กจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในช่วงแรกการเพิ่มจะมาจากการใช้ในบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป แต่หลังจากปี ค.ศ. 2020 โรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่จะมีบทบาทมากขึ้น โดยในปี ค.ศ. 2025 สมรรถภาพของพลังงานจากแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 680 MV เป็น 3,000 MV ซึ่งจะเท่ากับสมรรถภาพที่คาดว่าจะได้จากกังหันลม ในขณะเดียวกัน ราคาการผลิตต่อหน่วยก็จะลดลงด้วย

ทั้งนี้ เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างสูงในการใช้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสีเขียวในโครงข่ายไฟฟ้าจากร้อยละ 30 ในปัจจุบันไปให้ถึงร้อยละ 100 ในปี ค.ศ. 2035

แหล่งข่าว: http://www.investindk.com/News-and-events/News/2016/Solar-Power-Will-Cover-Percent-of-Electricity-Consumption-by-2025

แหล่งภาพ: http://www.freedigitalphotos.net (โดย Anusorn P nachol)