ดัชนีเศรษฐกิจไทย-เดนมาร์ก

ดัชนีเศรษฐกิจไทย-เดนมาร์ก

27 ม.ค. 2558

1,265 view

 

ตารางเปรียบเทียบดัชนีเศรษฐกิจไทย-เดนมาร์ก

 

ไทย

เดนมาร์ก

พื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร 43,098 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 67,091,089 คน 5,584,758 คน
GDP 373.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 209.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP ต่อคน 5,497.3ดอลลาร์สหรัฐต่อคน/ปี 37,600ดอลลาร์สหรัฐต่อคน/ปี
อัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ5.5 – 6.5 ร้อยละ 1.1
อัตราว่างงาน ร้อยละ 0.9 ร้อยละ 6.3
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 1.92 ร้อยละ 2.5
มูลค่าการส่งออก 259.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 8.91พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตของภาคการส่งออก ร้อยละ 15.1 ร้อยละ4.1
มูลค่าการนำเข้า 246.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 7.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตภาคการนำเข้า ร้อยละ 22.3 ร้อยละ 4.3
ดุลการค้า 12.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.39พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ดุลบัญชีเดินสะพัด 2.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 16.867พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ร้อยละ 0.7 ร้อยละ 5.4
ปท. คู่ค้านำเข้าสำคัญ ญี่ปุ่น กลุ่มอาเซียน จีน กลุ่ม UAE กลุ่ม EU สหรัฐฯ เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ จีน นอร์เวย์
ปท. คู่ค้าส่งออกสำคัญ กลุ่มอาเซียน จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมนี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส  นอร์เวย์และสหราชอาณาจักร
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์จากโลหะ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์  เครื่องอุปโภคบริโภค
สินค้าส่งออกสำคัญ สิ่งทอ รองเท้า อาหารทะเล ยาง ข้าว เครื่องประมวลข้อมูล ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องตกแต่งยานยนต์ อัญมณี แผงไฟฟ้า เครื่องมือในอุตสาหกรรม เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์อาหาร/นม อาหารทะเล ยา เฟอร์นิเจอร์ และกังหันลม
ปริมาณเงินทุนสำรอง รปท. 174. 7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 86.56พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยน 31.77บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 6.04โครนเดนมาร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กรกฎาคม 2557