ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

13 มี.ค. 2563

1,167 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

                    ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเดนมาร์ก และรัฐบาลเดนมาร์กได้ออกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นั้น 

                    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2563 ดังนี้

 1) สถานเอกอัครราชทูตฯ                                               10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

 2) ฝ่ายกงสุล                        

                   2.1 วีซ่า (ยื่นเอกสาร)                                    อังคาร และ พฤหัสบดี 10.00-11.30 น.

                   2.2 นิติกรณ์                                                 จันทร์-ศุกร์ 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

                   2.3 ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัว           จันทร์-ศุกร์ 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

                   2.4 หนังสือเดินทาง                                      โทรนัดหมายล่วงหน้า