ออท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางไปเยี่ยมชมสมาคมรักษ์ไทย

ออท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางไปเยี่ยมชมสมาคมรักษ์ไทย

3 มี.ค. 2563

223 view

                              เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ไป   เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมรักษ์ไทย โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในและภายนอกห้องเรียนและ พบหารือกับคณะกรรมการของสมาคมฯ รวมทั้งได้พบกับนักเรียนด้วย ในโอกาสดังกล่าว ออท.วิชิตฯ ยังได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมคนไทยประจำปี ๒๕๖๓ แก่ผู้แทนสมาคมรักษ์ไทยเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนคนไทยในเดนมาร์กต่อไป

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ