สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

12 ก.พ. 2563

133 view

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยร่วมกับทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัวบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมทั้งอาหารแห้ง และของเล่นสำหรับเด็ก ให้แก่ศูนย์ผู้ลี้ภัยเมือง Sandholm ของกาชาดเดนมาร์ก (Red Cross Asylum Center Sandholm) โดยมีพิธีมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าว โดยนายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทยเป็นผู้มอบ และมีนาง Anne La Cour ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ลี้ภัย กาชาดเดนมาร์ก และนาย Mark Theodor Sisseck หัวหน้าศูนย์ผู้ลี้ภัยเมือง Sandholm เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนี้ด้วย รวมทั้งเชิญสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปเยี่ยมชมศูนย์ผู้ลี้ภัยในโอกาสหน้าต่อไป 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ