มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

21 มิ.ย. 2562

242 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 หลักสูตรที่เปิดสอน  

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต         

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ)

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

                                                        

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศเดนมาร์ก ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูตไทย

ณ กรุงโคเปนเฮเกน สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                                สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

                                โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664-5

                                 E-mail : oasc@ru.ac.th

                                Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ