**อัพเดทเวลาเปิดทำการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานะวันที่ 9 เม.ย. 2564** ** Updated opening hours at The Royal Thai Embassy, Copenhagen 9 April 2021**

**อัพเดทเวลาเปิดทำการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานะวันที่ 9 เม.ย. 2564** ** Updated opening hours at The Royal Thai Embassy, Copenhagen 9 April 2021**

9 เม.ย. 2564

255 view

RTE_Annoucement_COVID-Thai_9_APRIL_2021