รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

29 ต.ค. 2563

192 view

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แก่ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Ms. Fadwa Ahmed Affara) จากสหราชอาณาจักร โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติในด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

https://www.mfa.go.th/th/content/1342563?fbclid=IwAR2mmsziwtX1h1dgEqyXOtM4Ej6n4T577I4HzAMG6ordAgX6MoLfLKRuCrg